8.11.2013

1Petrus 4:10God heeft ieder van ons een gave gegeven 

 gebruik ze en dient elkander ,

 één ieder naar de genade gave die Hij ons heeft gegeven.