12.22.2016

Gezegende Kerst

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 
en de heerschappij is op Zijn schouder; 
en men noemt Zijn naam Wonderlijk, 
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Jesaja 9 vers 5