12.22.2016

Gezegende Kerst

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 
en de heerschappij is op Zijn schouder; 
en men noemt Zijn naam Wonderlijk, 
Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
Jesaja 9 vers 5

3.19.2016  Een vreugdevol en gezegend paasfeest toegewenst          De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. math 28: 5 - 6
Mais l`ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 6 Il n`est point ici; il est ressuscité, comme il l`avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, Matthiue 28 5 - 6
The angel said to the women, “Don't be afraid! I know you are looking for Jesus, who was nailed to a cross. 6 He isn't here! God has raised him to life, just as Jesus said he would. Come, see the place where his body was lying. Matthew: 28 5-6
Aber zu den Frauen sagte der Engel: "Ihr müsst nicht erschrecken! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 6 Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her, und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat.Mat 28: 5 -6
El ángel dijo a las mujeres:–No os asustéis. Sé que estáis buscando a Jesús, el crucificado, 6 pero no está aquí; ha resucitado, como dijo.b Venid a ver el lugar donde lo pusieron. Matteo : 28:5 - 6                 

12.31.2015

Happy New Year


We wish you from our heart: Joy, Love, Happiness, Music,
God's wonderful blessings, peace in your heart for any time 
and a beautiful 2016 : May God Bless You All
Psalm 118 verse 24


12.21.2015


 De Heer zegent en behoedt U. 
 De Heer doet Zijn aangezicht  lichten over u en is u genadig. 
 De Heer verheft Zijn aangezicht over u en schenkt u vrede.